Lommedalen Regnskap og Service AS

Lønnstjenester

Det å ha gode lønnsrutiner er noe av det viktigste i en bedrift. Dette er noe vi i Lommedalen Regnskap og Service vet godt, og sammen med kundene utarbeider vi gode rutiner for:

  • Datoer for utbetaling av lønn og evt bonuser
  • Feriepenger
  • Reiseregning
  • Rapportering av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
  • Årsoppgjør med lønnsoppgave
  • Ansettelsesavtaler
  • Lønnsstatistikk
  • Refusjon av sykepenger
  • OTP – Obligatorisk tjenestepensjon